سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
علی حسینی زهرا نظر 399 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 92/50 96 ایلام 1397/12/08 قبول  
حسین آبادی مصطفی طالب 4490277296 تولید و پرورش پسته FO-134 90 95 ایلام 1397/12/08 قبول  
فتح الهی صادق علی اکبر 997 تولید و پرورش پسته FO-134 80 90 ایلام 1397/12/08 قبول  
مرادی ده بالایی بهمن اله نورمراد 4 تولید و پرورش پسته FO-134 90 90 ایلام 1397/12/08 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 جوشکاری گاز  MODULE G5 WE-031 _ 81 ایلام 1397/12/08 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 ایلام 1397/12/08 قبول  
شفیعی معصومه محمد علی 5188 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 95 ایلام 1397/12/08 قبول  
شفیعی معصومه محمدعلی 5188 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 90 ایلام 1397/12/15 قبول  
کاویانی طاهره حیدر 1460 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 95 ایلام 1397/12/15 قبول  
گل نظری مهتاب محمد 5568 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 90 ایلام 1397/12/15 قبول  
سارایی فرحناز ابراهیم 462 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 93 _ ایلام 1397/12/15 قبول  
قنبری شهین یداله 128 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 80 _ ایلام 1397/12/22 قبول  
غلامی فرهاد میرولی 812 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 94 ایلام 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.