سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سجادی سید جواد سید حسین 971 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 52 80 بوشهر 1397/12/08 مردود  
دریاسفر کبری عبدالطیف 2661 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 91 بوشهر 1397/12/08 قبول  
سراجی زاده سکینه غلامرضا 29 FLASH IT-640 _ 85 بوشهر 1397/12/15 قبول  
ذعاب صدیقه ماندنی 82 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 بوشهر 1397/12/15 قبول  
دریاسفر کبری عبدالطیف 2661 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 بوشهر 1397/12/15 قبول  
لیراوی دیلمی رضا سلیمان 140 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 98 بوشهر 1397/12/15 قبول  
سراجی زاده کبری غلامرضا 1 مبانی رنگ WO-081 _ 95 بوشهر 1397/12/15 قبول  
هوشمند رضا علی 159 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 بوشهر 1397/12/22 قبول  
سعیدی فرحناز اسماعیل 817 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 بوشهر 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.